Magic the Gathering: Streets of New Capenna - Set Booster Box

Magic the Gathering Set Booster Box. Obsahuje 30 balíčkov Set Booster pack

Každý Set Booster pack obsahuje 12 náhodných kariet:

1x Art kartu / Art kartu s pečiatkou (5% šanca)

1x Gilded foilovú Showcase alebo tradičnú foilovú Common / Uncommon / Rare alebo Mythic Rare kartu (v niektorých prípadoch môže byť tradičná foilová karta nahradená Showcase, Borderless, Phyrexian, alebo kartou z Commander decku)

1x Rare alebo Mythic Rare kartu

2x Wildcard Common / Uncommon / Rare alebo Mythic Rare kartu (v niektorých prípadoch môže byť nahradená Showcase, Borderless, Phyrexian, alebo kartou z Commander decku)

1x Showcase Common alebo Uncommon kartu

3x Uncommon kartu

3x Common kartu

1x Basic Land (Metropolis full-art land je v 33% packoch)

1x reklama / token / pomocná counter karta alebo karta z The List zoznamu (25% packov obsahuje The List kartu)

K objednaným Streets of New Capenna booster boxom dostanú zákazníci Buy-a-box promo kartu: Extended, Alt-Art Foil Jaxis, the Troublemaker.

Kartová hra je v Angličtine.

€119.99

Buy now
6 pieces available  
LanguageEnglish
-- no variants --